Rådgivning

En personlig rådgivning i er egen trädgårdar. Ni får inspiration, idéer, tips och konkreta råd om både små och stora trädgårdsfrågor. Allt från minsta ohyra till större helhetslösningar.

Under besöket får ni en bild av hur vi tänker och arbetar och hur vi kan gå vidare med skötselanvisningar, skisser, ritningar m.m. över hela eller delar av er trädgård/utemiljö. Ibland räcker det med ett rådgivningsbesök för att ni ska komma vidare med era trädgårdsplaner.

Ett trädgårdsbesök brukar ta 1-2 timmar exklusive restid. Timdebitering 950 kr inkl. moms.